העסקים הקטנים והבינוניים מהווים יחד את הכוח הגדול ביותר במשק הישראלי ומייצרים כ-54% מהתוצר העסקי. הנתונים מראים, כי לצד הקושי בשרידות של עסק חדש, מצב הרווחים של העסקים הקטנים הוא טוב יותר משהיה לפני 2016. חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופאי בא לשים את העסקים הקטנים במרכז מתוך הבנה של השפעתם הגדולה על המשק - על הכלכלה ועל התעסוקה.

נתונים סטטיסטיים של משרד הכלכלה והתעסוקה לשנת 2017-2018

·         נראה שמגמת העלייה ברווחים של העסקים הקטנים והבינוניים נעצרה בין שנת 2016 לשנת  2017, אולם עדיין מצב העסקים הקטנים והבינוניים טוב ממה שהיה בשנים שלפני 2016.

·          בבדיקה של רווחיות לפי קבוצות גודל של עסקים, הגידול הנמוך ביותר ברווחיות הוא בקרב קבוצת העסקים הקטנים (גודל 5 – 19 מועסקים). בקבוצה זו גם השיפור בפריון היה הקטן ביותר. למרות זאת, הבעלים של העסקים בקבוצת גודל זו שוקלים פחות מעסקים אחרים לסגור את העסק.

·         יש הבדל בחסמים עליהם מדווחים עסקים בהתאם לגודלם. בקרב עצמאים ללא מועסקים, החסמים השכיחים ביותר הם חסמים של מציאת לקוחות ותחרות. חסמים אלו הם ליבת התחרות בעולם העסקי. אולם בקרב עסקים זעירים, בגודל 1 – 4 מועסקים, דווקא עומס בירוקרטי ומיסים מהווים את החסם המרכזי. עסקים קטנים ובינוניים )חמישה מועסקים ומעלה) דיווחו על זמינות של כוח עבודה, או ניהול מיומן, כחסם המרכזים המקשה עליהם.

·         ריבוי הדרישות הבירוקרטיות השוטפות, מכלל הגורמים אתם העסק קשור, מהווה חסם בולט בכל קבוצות הגודל של העסקים ו-%32 מהעסקים ציינו אותו כגורם הרגולטורי המקשה עליהם ביותר. הגורם הבא אחריו הוא עמידה במגבלות ודרישות של משרדי ממשלה שונים שצוין על ידי %25 מהמשיבים בסקר.

·          כ-%14 אחוז מהעסקים דיווחו שיש להם חנות אינטרנטית. שיעור זה מהווה גידול משמעותי לעומת שנת 2016 שאז דיווחו רק %4 מהעסקים על חנות אינטרנטית. שיעור החנויות המקוונות גבוה יותר בעסקים בינוניים ועומד על כ-%20, לעומת שאר קבוצות הגודל בהם שיעור זה עומד על כ-%14.

ניתוח: 9 מכל 10 עסקים חדשים שנפתחים – נסגרים כעבור שנה עד שנים בודדות

בשנת 2017, נסגרו כ-43.2 אלף עסקים בישראל, גידול של 2.2% לעומת שנת 2016. המשמעות היא, שעל כל 10 עסקים שנפתחו במהלך השנה, נסגרו 9. למרות הנתונים הקשים, זוהי השנה הרביעית ברציפות שבה נצפה גידול במספר העסקים הנפתחים מדי שנה.

חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופאי

חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופאי נוצר כחלק ממגמה כללית של האיחוד במטרה לסייע למגזר העסקים הקטנים והבינוניים. החוק מדגיש את חשיבותו של המגזר לכלכלה ולתעסוקה וקובע מדיניות מקיפה של נהלים וצעדים. האמונה היא, כי מסגרת של תנאים מיטבית לעסקים קטנים ובינוניים תלויה קודם כל בהכרה ציבורית בבעלי העסקים. על האקלים החברתי-כלכלי לעודד אזרחים לפתוח עסקים, ולפתח את ההכרה כי העסקים הקטנים והבינוניים תורמים באופן משמעותי לגידול בתעסוקה ולשגשוג כלכלי.

בין מטרותיו של החוק:

עידוד היזמות

עקרון המתמקד ביצירה של תנאים המעודדים יזמות, ומאפשרים שגשוג של יזמים ועסקים משפחתיים – מבחינה חברתית-תרבותית וכן מבחינת קריטריונים להקות במיסוי וכדומה. העיקרון מיושם באמצעות שילוב תכניות חינוך במסגרת מערך הלימודים המעודדים יזמות וכן תכנית להקלת העברת בעלות של עסק בין רוכשים ומוכרים פוטנציאליים.

מתן הזדמנות שניה לעסק שנכשל

עקרון מתן הזדמנות שניה בעבור יזם שנכשל מהווה "ריכוך מכה" מבחינת העול הרגולטורי – קיצור הליך פשיטת הרגל ללא יותר משנה אחת. העיקרון ייושם על ידי הקמה של רשתות ביטחון המאפשרות לבחרות קטנות הנקלעות לקשיים תזרימיים להימנע מפשיטת רגיל, וכן חקיקה של חוק חדלות פירעון המקל על תהליך פשיטת רגל ומוסיף ליציבות המגזר הפיננסי.

הנגשת שירותי הממסד הציבורי לטובת העסקים הקטנים

לצד הצורך בצמצום של רגולציה המקשה על עסקים קטנים ובינוניים, ישנו הצורך בחסכון בזמן ובמשאבים וכן בצמצום עלויות. לפי כך, עקרון זה כולל יישומים ופורטלים המספקים מידע ומאפשרים ביצוע של פעולות באינטרנט, לרבות אפשרויות תשלומים, רישום חברה וכדומה.

גישה למימון

קשיי המימון של עסקים קטנים ובינוניים ידועה כמגבילה מאוד, ובגינה נסגרים אלפי עסקים מדי שנה. הקלה בעניין זה, תיעשה על ידי תכניות המעניקות ערבות, תכנית למתן אשראי זעיר וכן עידוד השקעות בקרנות הון סיכון.

התערות בשוק העולמי

אחד החסרונות המאפיינים את מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, הוא שיעור השתתפות נמוך במערך היצוא. החוק מעודד את המדינות לפעול להגדלת נתח היצוא של מגזר זה, באמצעות ירידי-סחר, תמיכה כלכלים ליצואנים קטנים, לווי תהליך הכניסה לשוק הבינלאומי וכן תכניות חניכה לעסקים קטנים עם פוטנציאל יצוא.

שחר חדש לעסקים הקטנים

נושאים נוספים שהחוק נותן עליהם את הדעת הם הקלת נטל הרגולציה, גישה לרכש ציבורי, הפיכת אתגרים סביבתיים להזדמנויות ועוד. לצד הקשיים, ניתן לומר כי חוק העסקים הקטנים נכנס בהדרגתיות לחיינו ומשתלב במטרה להקל על העסקים הקטנים, בעיקר בכל הקשור לייצוג, הכרה, בירוקרטיה והזכות לצמיחה עסקית וכלכלית.

מובא ע"י עוגה - הפלטפורמה הדיגיטלית לעסקים קטנים